Solsia

 

ukeplan og ukebrev uke 22

På Solsia er vi 9 barn i alderen 1-2 år.

Solsia skal være basen for trygghet og omsorg når vi trenger det, men også gi passe utfordringer når vi er nysgjerrige og vil utforske noe nytt.

Etter frokost og litt lek “åpner vi dagen” med en felles samlingsstund. Den skal være med på å styrke felleskapet, og gi alle en god start på barnehage dagen.
Vi har flere favorittplasser. Skal vi lese, se i bilder eller ha sangleker kler vi på oss uteklær og har samlingsstund ute, under trollbrua på lekeplassen. Skal vi lage, sitter vi rundt bordet vårt, og skal vi lytte er ofte samlet i sofakroken.
På Solsia har vi tradisjon for å ha ulike “sanse” samlingsstunder gjennom uken.
• Vi rører på oss
• Vi bruker rim, regler og tøyseord
• Vi lager og eksperimenterer
• Vi har fortellerstund
• Vi bruker sang, musikk og rytme.

Skramle og Killemusa er kjente gjester i samlingsstundene
 

.