Bekymret for ditt barn?

articleimage

Ønsker du veiledning av tverrfaglig team?

Tverrfaglig team er et tilbud til gravide/ foreldre/foresatte i Bodø kommune som ønsker en tverrfaglig veiledning på sin bekymring for et barn i alderen 0-6 år.

Teamet kan bidra med faglige refleksjoner, drøfting, anbefalinger og forslag til tiltak.

Teamets medlemmer:

Koordinator, helsesøster, barnehagelærer, fysioterapeut, ergoterapeut, barnevernkonsulent, PP-rådgiver, kommunepsykolog/foreldreveileder.

Alle i teamet har taushetsplikt.

Hvordan melde inn saker

  • Den gravide/ foreldrene/ foresatte henvender seg til teamets koordinator. Fagpersoner, for eksempel fra helsestasjonen eller barnehagen, kan også henvende seg på vegne av den gravide/ foreldrene/ foresatte, og også delta på møtet.
  • Koordinator og den som henvender seg avklarer om det er hensiktsmessig å innkalle andre personer i tillegg til teamet.
  • Dersom den gravide/ foreldrene/ foresatte ikke ønsker å delta i møtet innhentes skriftlig samtykke på eget skjema. Dette tas med i møtet.
  • Møtetidspunkt avtales

Prosessen i veiledningen

  • Den gravide/ foreldrene/ foresatte og fagperson presenterer bekymringen.
  • Teamet reflekterer så over hvordan forstå barnets adferd eller situasjon.
  • Deretter reflekteres det over hva som kan være meningsfylt å gjøre.
  • Råd og anbefalinger oppsummeres skriftlig og gis til de som har fått drøftet sin sak.

Veiledningen er gratis.

Kontaktinformasjon koordinator

Line Strøm Knutssøn, tlf. 913 49 433. Epost: Line.Strom.Knutsson@bodo.kommune.no

Hilde Schjenken Jensen, tlf. 984 52 999. Epost: Hilde.Schjenken.Jensen@bodo.kommune.no

(ikke send sensitiv informasjon pr. epost)