Månedlige arkiver: desember 2018

Søke om lavere pris for barnehageplass

Familier med lav inntekt har rett på lavere pris

Foreldre/foresatte som samlet tjener mindre enn 533 500 kroner har rett på lavere pris for barnehagetilbudet, og ikke mer enn 6 prosent av samlet årslønn.

Alle tre, fire – og femåringer i familier som samlet tjente mindre enn 533 500 kroner i fjor har rett på 20 timer gratis barnehageplass per uke.

Familier med flere barn i barnehage betaler mindre.

Søknaden kan sendes inn hele året og behandles fortløpende. Søknaden gjelder for ett barnehageår.

For å søke:

Dokumentasjonskrav: 

 • Siste års skattemelding fra foresatt(e)/samboere i familien

Har dere vesentlig lavere inntekt som ikke fremkommer i siste års skattemelding skal det dokumenteres. Eksempler på dokumentasjon kan være:

 • Lønnsslipper (bekreftelse fra arbeidsgiver på brutto måneds-/årslønn)
 • Oversikt over utbetalinger fra Nav.
 • Fødselspenger, omsorgspenger, foreldrepenger, uføretrygd, arbeidsavklaringspenger
 • Studentbevis/bekreftelse på studieplass

Innvilget søknad gjelder fra måneden etter at søknaden med all dokumentasjon er mottatt og behandlet. Søknaden har ikke tilbakevirkende kraft.

 

BARN SOM PÅRØRENDE/SØSKEN SOM PÅRØRENDE/BARN SOM ETTERLATTE

Tilbud fra Bodø Kommune.

 

BARN SOM PÅRØRENDE/SØSKEN SOM PÅRØRENDE/BARN SOM ETTERLATTE

TILBUD I BODØ KOMMUNE

 

TILBUD TIL BARN/ BARN OG VOKSNE I GRUPPE

 • Mestrende barn – gruppetilbud i skolen, lavterskeltilbud til engstelige og triste barn
 • Sorggruppe
 • Tirsdagstreffet – gruppetilbud på ettermiddagstid til foreldre som strever psykisk og deres barn
 • Ettermiddagstreff for familier hvor ett eller flere barn har særlige behov
 • «Blues mothers» – gruppetilbud til nedstemte mødre
 • Spebarnsmassasje – kurs i gruppe, men kan også gis individuelt (tilknytning)

TILBUD TIL BARN

 • Samtaler med skolehelsesøster
 • Samtaler med kommunepsykolog
 • Kontaktperson

TILBUD TIL VOKSNE

Foreldreveiledning

 • Tuning into kids (følelsesregulering)
 • ICDP – (International Child Development Program) foreldrestøttende veiledningstilbud
 • COS – Trygghetssirkelen (tilknytning)
 • EPDS screening (barseldepresjon) med ev. støttesamtaler hos helsesøster og psykolog
 • Se meg/hold meg – foreldre med barn 0-1 år, med fysioterapeut
 • Ekstrakonsultasjoner på helsestasjon

 

Kontaktperson i Barne- og familieenheten: Bjørg Irene Apeland

Telefon 469 12 429 / 75 55 55 39