Rett til lavere pris for barnehage?

Det er nå tid for at foreldrene kan søke om lavere pris for barnehageplass for neste barnehageår – 2019/2020

 

Familier med lav inntekt har rett på lavere pris for barnehageplass.

  • Familier som samlet tjente mindre enn kroner 548 500,- i fjor, har rett på å betale mindre for barnehagetilbudet. Familier skal ikke betale mer enn seks prosent av samlet årslønn i fjor, for en barnehageplass.
  • Alle to, tre, fire- og femåringer i familier som samlet tjente mindre enn kroner 548 500,- i fjor, har rett på 20 timer gratis barnehageplass per uke. Dette gjelder også barn med utsatt skolestart.

 

Søknad om lavere pris sendes inn elektronisk og innvilget søknad er gjeldende fra måneden etter at søknad med rett dokumentasjon er mottatt.

Informasjon og elektronisk søknadskjema

https://bodo.kommune.no/pris-og-betaling-for-barnehageplass/category1203.html