Har du krav på reduksjon i foreldrebetalingen?

  1. Familier som samlet tjente mindre enn 574 750 kroner i fjor, har rett på å betale mindre for barnehagetilbudet. Du skal ikke betale mer enn seks prosent av samlet årslønn i fjor, for en barnehageplass.
  2. Alle to, tre, fire- og femåringer i familier som samlet tjente mindre enn 548 500 kroner i fjor, har rett på 20 timer gratis barnehageplass per uke. Dette gjelder også barn med utsatt skolestart.

Søknadsinformasjon finner du her:

https://bodo.kommune.no/pris-og-betaling-for-barnehageplass/category1203.html