Ansatte

Ansatte barnehageåret 21-22:
Thea – Assistent 100 %

Har jobbet i Labbetuss Barnehage siden 2019.

 

Monica – Assistent 100%

Har vært i Labbetuss siden 2003.

Karina – Fagarbeider 100%

Har vært i Labbetuss siden 2016.

Anne Kristin – Pedagogiskleder 100%

Har vært i Labbetuss siden 1993

 

Kristin – Pedagogiskleder 100%

Har vært i Labbetuss siden 2010

Sofie – Assistent 100%

Har vært i Labbetuss siden 2015

 

Rikke Willumsen – Barnehagelærer 100%

Har vært i Labbetuss siden 2021

 

 

Hilde – styrer 

Har vært i labbetuss siden 2009