Kontakt oss

Telefon: 755 38040

Tast 1:  Månetoppen

Tast 2: Solsia

Tast 3: Kontor – Styrer: Hilde Løberg

Mobil – direkte

Månetoppen: 921 38 412

Solsia: 404 31685

Føl oss på Facebook: Labbetuss på Face

 

Epost: barnehage@labbetuss.no