Labbetuss

Labbetuss Barnehage SA er en foreldredreven, privat barnehage. Vi holder til i Sivert Nielsensgate 70, rett ved den gamle svømmehallen. 

Vi har eksistert siden 1984 da foreldre på Labben på sykehuset startet barnehage, Vi har siden den gang vært driftet av foresatte/ foreldre. Og det er vi stolte av.

 

Labbetuss Barnehage er en 2-avdelings barnehage, Solsia og Månetoppen.

Grunnsyn:

I Labbetuss er vi opptatt av å se det enkelt barnet. Vår tanke er at gjennom leken lærer og erfarer barna livet. I leken skapes vennskap, empati utvikles, språk læres og utvikles. Sosial kompetanse er den viktigste forutsetningen for å oppleve mestring og følelse av egenverdi. Det å kunne leke, få seg en venn og ikke minst bevare vennskapet er en viktig faktor for god selvfølelse.

Vi vil skape ei barnegruppe og en arbeidsplass for store og små, der lek, læring, glede, humor, likeverd, omsorg, ansvar og respekt for hverandre er dominerende.