Labbetuss

Labbetuss Barnehage SA er en foreldredreven, privat barnehage. Vi holder til i Sivert Nielsensgate 70, rett ved den gamle svømmehallen. 

Vi har eksistert siden 1984 da foreldre på Labben på sykehuset startet barnehage, Vi har siden den gang vært driftet av foresatte/ foreldre. Og det er vi stolte av.

 

Labbetuss Barnehage er en 2-avdelings barnehage, Solsia og Månetoppen.

Vårt grunnsyn er:
Vi vil skape ei barnegruppe og en arbeidsplass for store og små, der lek, læring, glede, humor, likeverd, omsorg, ansvar og respekt for hverandre er dominerende.
Personalet skal:
• Se det enkelte barnet
• ivareta den gode leken
• Ivareta behov for læring, danning og omsorg
• Skape samhørighet i barnegruppen
• Være nære og tilgjengelige voksne for barn, og for foreldre
• Være anerkjennende og autoritative voksne
Visjon:
*Liten og leken*
Strategi for 2019-2021
Kosthold

 

I Labbetuss er vi opptatt av å se det enkelt barnet. Vår tanke er at gjennom leken lærer og erfarer barna livet. I leken skapes vennskap, empati utvikles, språk læres og utvikles. Sosial kompetanse er den viktigste forutsetningen for å oppleve mestring og følelse av egenverdi. Det å kunne leke, få seg en venn og ikke minst bevare vennskapet er en viktig faktor for god selvfølelse.