Labbetuss

Labbetuss Barnehage SA er en foreldredreven, privat barnehage. Vi holder til i Sivert Nielsensgate 70, rett ved den gamle svømmehallen. 

Vi har eksistert siden 1984 da foreldre på Labben på sykehuset startet barnehage, Vi har siden den gang vært driftet av foresatte/ foreldre. Og det er vi stolte av.

 

Labbetuss Barnehage er en 2-avdelings barnehage, Solsia og Månetoppen.

Våre mål er:
• Ivareta den gode leken
• Ivareta behov for lek, læring og omsorg
• Skape samhørighet i barnegruppen
• Være nære og tilgjengelige voksne
• Se det enkelte barnet

Vårt grunnsyn:

“Vi vil skape ei barnegruppe og en arbeidsplass for store og små, der glede, humor, positive holdninger, omsorg, ansvar og respekt for hverandre er dominerende.”