Årsplan

 

årsplan 2017-18

 

Årsplanen er et arbeidsverktøy for de ansatte og et bindeledd mellom barnehagen og foreldrene. Vi i Labbetuss barnehage SA har utarbeidet årsplanen som en kalender. På denne måten håper vi at planen blir lest, og at den kan brukes som en del av hverdagen også hjemme.