Har du krav på reduksjon i foreldrebetalingen?

 1. Familier som samlet tjente mindre enn 574 750 kroner i fjor, har rett på å betale mindre for barnehagetilbudet. Du skal ikke betale mer enn seks prosent av samlet årslønn i fjor, for en barnehageplass.
 2. Alle to, tre, fire- og femåringer i familier som samlet tjente mindre enn 548 500 kroner i fjor, har rett på 20 timer gratis barnehageplass per uke. Dette gjelder også barn med utsatt skolestart.

Søknadsinformasjon finner du her:

https://bodo.kommune.no/pris-og-betaling-for-barnehageplass/category1203.html

BARN SOM PÅRØRENDE/SØSKEN SOM PÅRØRENDE/BARN SOM ETTERLATTE

Tilbud fra Bodø Kommune.

 

BARN SOM PÅRØRENDE/SØSKEN SOM PÅRØRENDE/BARN SOM ETTERLATTE

TILBUD I BODØ KOMMUNE

 

TILBUD TIL BARN/ BARN OG VOKSNE I GRUPPE

 • Mestrende barn – gruppetilbud i skolen, lavterskeltilbud til engstelige og triste barn
 • Sorggruppe
 • Tirsdagstreffet – gruppetilbud på ettermiddagstid til foreldre som strever psykisk og deres barn
 • Ettermiddagstreff for familier hvor ett eller flere barn har særlige behov
 • «Blues mothers» – gruppetilbud til nedstemte mødre
 • Spebarnsmassasje – kurs i gruppe, men kan også gis individuelt (tilknytning)

TILBUD TIL BARN

 • Samtaler med skolehelsesøster
 • Samtaler med kommunepsykolog
 • Kontaktperson

TILBUD TIL VOKSNE

Foreldreveiledning

 • Tuning into kids (følelsesregulering)
 • ICDP – (International Child Development Program) foreldrestøttende veiledningstilbud
 • COS – Trygghetssirkelen (tilknytning)
 • EPDS screening (barseldepresjon) med ev. støttesamtaler hos helsesøster og psykolog
 • Se meg/hold meg – foreldre med barn 0-1 år, med fysioterapeut
 • Ekstrakonsultasjoner på helsestasjon

 

Kontaktperson i Barne- og familieenheten: Bjørg Irene Apeland

Telefon 469 12 429 / 75 55 55 39

Bekymret for ditt barn?

articleimage

Ønsker du veiledning av tverrfaglig team?

Tverrfaglig team er et tilbud til gravide/ foreldre/foresatte i Bodø kommune som ønsker en tverrfaglig veiledning på sin bekymring for et barn i alderen 0-6 år.

Teamet kan bidra med faglige refleksjoner, drøfting, anbefalinger og forslag til tiltak.

Teamets medlemmer:

Koordinator, helsesøster, barnehagelærer, fysioterapeut, ergoterapeut, barnevernkonsulent, PP-rådgiver, kommunepsykolog/foreldreveileder.

Alle i teamet har taushetsplikt.

Hvordan melde inn saker

 • Den gravide/ foreldrene/ foresatte henvender seg til teamets koordinator. Fagpersoner, for eksempel fra helsestasjonen eller barnehagen, kan også henvende seg på vegne av den gravide/ foreldrene/ foresatte, og også delta på møtet.
 • Koordinator og den som henvender seg avklarer om det er hensiktsmessig å innkalle andre personer i tillegg til teamet.
 • Dersom den gravide/ foreldrene/ foresatte ikke ønsker å delta i møtet innhentes skriftlig samtykke på eget skjema. Dette tas med i møtet.
 • Møtetidspunkt avtales

Prosessen i veiledningen

 • Den gravide/ foreldrene/ foresatte og fagperson presenterer bekymringen.
 • Teamet reflekterer så over hvordan forstå barnets adferd eller situasjon.
 • Deretter reflekteres det over hva som kan være meningsfylt å gjøre.
 • Råd og anbefalinger oppsummeres skriftlig og gis til de som har fått drøftet sin sak.

Veiledningen er gratis.

Kontaktinformasjon koordinator

Line Strøm Knutssøn, tlf. 913 49 433. Epost: Line.Strom.Knutsson@bodo.kommune.no

Hilde Schjenken Jensen, tlf. 984 52 999. Epost: Hilde.Schjenken.Jensen@bodo.kommune.no

(ikke send sensitiv informasjon pr. epost)