Har du krav på reduksjon i foreldrebetalingen?

 1. Familier som samlet tjente mindre enn 574 750 kroner i fjor, har rett på å betale mindre for barnehagetilbudet. Du skal ikke betale mer enn seks prosent av samlet årslønn i fjor, for en barnehageplass.
 2. Alle to, tre, fire- og femåringer i familier som samlet tjente mindre enn 548 500 kroner i fjor, har rett på 20 timer gratis barnehageplass per uke. Dette gjelder også barn med utsatt skolestart.

Søknadsinformasjon finner du her:

https://bodo.kommune.no/pris-og-betaling-for-barnehageplass/category1203.html

Rett til lavere pris for barnehage?

Det er nå tid for at foreldrene kan søke om lavere pris for barnehageplass for neste barnehageår – 2019/2020

 

Familier med lav inntekt har rett på lavere pris for barnehageplass.

 • Familier som samlet tjente mindre enn kroner 548 500,- i fjor, har rett på å betale mindre for barnehagetilbudet. Familier skal ikke betale mer enn seks prosent av samlet årslønn i fjor, for en barnehageplass.
 • Alle to, tre, fire- og femåringer i familier som samlet tjente mindre enn kroner 548 500,- i fjor, har rett på 20 timer gratis barnehageplass per uke. Dette gjelder også barn med utsatt skolestart.

 

Søknad om lavere pris sendes inn elektronisk og innvilget søknad er gjeldende fra måneden etter at søknad med rett dokumentasjon er mottatt.

Informasjon og elektronisk søknadskjema

https://bodo.kommune.no/pris-og-betaling-for-barnehageplass/category1203.html

Barnehagelærer

Barnehagelærer 50%

Søknadsfrist: 26.05.2019

UTLYSNING Er du utdannet barnehagelærer og har lyst til å arbeide i en liten, trygg og leken barnehage? Da må du søke hos oss! Vi søker Barnehagelærer i 50% . _________________________________________________________________

Vi er en liten foreldredreven barnehage i Bodø, ved Rensåsparken. Barnehagen ble startet i 1984 av ansatte på Nordlandssykehuset, og har siden da vært drevet av foreldre med barn i barnehagen. Vi er en sentrumsbarnehage som ligger tilbaketrukket i Sivert Nielsens gate. Vi har pr dags dato 29 barn i alderen 1-6 år, fordelt på 2 avdelinger. Vi har ei allsidig personalgruppe, både i erfaring, kompetanse og alder. Vi er 9 ansatte, og nå har vi behov for flere pedagoger i vårt team

Stillingstekst

Du er :

En leken, positiv og omsorgsfull voksen, som har barnet i fokus hver dag.

Utdannet Barnehagelærer 

Gode samarbeidsevner, både med kollegaer og foreldre

Fleksibel, strukturert og gode didaktiske ferdigheter.

Ansvarsbevisst

God helse og klar for tur, lek og moro

Gode norsk kunnskaper, både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr: – Lønn etter PBL-tariff – Godt arbeidsmiljø og supre kollegaer – Gode pensjons- og forsikringsordninger

Søk da vell:)

barnehage@labbetuss.no

Søke om lavere pris for barnehageplass

Familier med lav inntekt har rett på lavere pris

Foreldre/foresatte som samlet tjener mindre enn 533 500 kroner har rett på lavere pris for barnehagetilbudet, og ikke mer enn 6 prosent av samlet årslønn.

Alle tre, fire – og femåringer i familier som samlet tjente mindre enn 533 500 kroner i fjor har rett på 20 timer gratis barnehageplass per uke.

Familier med flere barn i barnehage betaler mindre.

Søknaden kan sendes inn hele året og behandles fortløpende. Søknaden gjelder for ett barnehageår.

For å søke:

Dokumentasjonskrav: 

 • Siste års skattemelding fra foresatt(e)/samboere i familien

Har dere vesentlig lavere inntekt som ikke fremkommer i siste års skattemelding skal det dokumenteres. Eksempler på dokumentasjon kan være:

 • Lønnsslipper (bekreftelse fra arbeidsgiver på brutto måneds-/årslønn)
 • Oversikt over utbetalinger fra Nav.
 • Fødselspenger, omsorgspenger, foreldrepenger, uføretrygd, arbeidsavklaringspenger
 • Studentbevis/bekreftelse på studieplass

Innvilget søknad gjelder fra måneden etter at søknaden med all dokumentasjon er mottatt og behandlet. Søknaden har ikke tilbakevirkende kraft.

 

BARN SOM PÅRØRENDE/SØSKEN SOM PÅRØRENDE/BARN SOM ETTERLATTE

Tilbud fra Bodø Kommune.

 

BARN SOM PÅRØRENDE/SØSKEN SOM PÅRØRENDE/BARN SOM ETTERLATTE

TILBUD I BODØ KOMMUNE

 

TILBUD TIL BARN/ BARN OG VOKSNE I GRUPPE

 • Mestrende barn – gruppetilbud i skolen, lavterskeltilbud til engstelige og triste barn
 • Sorggruppe
 • Tirsdagstreffet – gruppetilbud på ettermiddagstid til foreldre som strever psykisk og deres barn
 • Ettermiddagstreff for familier hvor ett eller flere barn har særlige behov
 • «Blues mothers» – gruppetilbud til nedstemte mødre
 • Spebarnsmassasje – kurs i gruppe, men kan også gis individuelt (tilknytning)

TILBUD TIL BARN

 • Samtaler med skolehelsesøster
 • Samtaler med kommunepsykolog
 • Kontaktperson

TILBUD TIL VOKSNE

Foreldreveiledning

 • Tuning into kids (følelsesregulering)
 • ICDP – (International Child Development Program) foreldrestøttende veiledningstilbud
 • COS – Trygghetssirkelen (tilknytning)
 • EPDS screening (barseldepresjon) med ev. støttesamtaler hos helsesøster og psykolog
 • Se meg/hold meg – foreldre med barn 0-1 år, med fysioterapeut
 • Ekstrakonsultasjoner på helsestasjon

 

Kontaktperson i Barne- og familieenheten: Bjørg Irene Apeland

Telefon 469 12 429 / 75 55 55 39

Bekymret for ditt barn?

articleimage

Ønsker du veiledning av tverrfaglig team?

Tverrfaglig team er et tilbud til gravide/ foreldre/foresatte i Bodø kommune som ønsker en tverrfaglig veiledning på sin bekymring for et barn i alderen 0-6 år.

Teamet kan bidra med faglige refleksjoner, drøfting, anbefalinger og forslag til tiltak.

Teamets medlemmer:

Koordinator, helsesøster, barnehagelærer, fysioterapeut, ergoterapeut, barnevernkonsulent, PP-rådgiver, kommunepsykolog/foreldreveileder.

Alle i teamet har taushetsplikt.

Hvordan melde inn saker

 • Den gravide/ foreldrene/ foresatte henvender seg til teamets koordinator. Fagpersoner, for eksempel fra helsestasjonen eller barnehagen, kan også henvende seg på vegne av den gravide/ foreldrene/ foresatte, og også delta på møtet.
 • Koordinator og den som henvender seg avklarer om det er hensiktsmessig å innkalle andre personer i tillegg til teamet.
 • Dersom den gravide/ foreldrene/ foresatte ikke ønsker å delta i møtet innhentes skriftlig samtykke på eget skjema. Dette tas med i møtet.
 • Møtetidspunkt avtales

Prosessen i veiledningen

 • Den gravide/ foreldrene/ foresatte og fagperson presenterer bekymringen.
 • Teamet reflekterer så over hvordan forstå barnets adferd eller situasjon.
 • Deretter reflekteres det over hva som kan være meningsfylt å gjøre.
 • Råd og anbefalinger oppsummeres skriftlig og gis til de som har fått drøftet sin sak.

Veiledningen er gratis.

Kontaktinformasjon koordinator

Line Strøm Knutssøn, tlf. 913 49 433. Epost: Line.Strom.Knutsson@bodo.kommune.no

Hilde Schjenken Jensen, tlf. 984 52 999. Epost: Hilde.Schjenken.Jensen@bodo.kommune.no

(ikke send sensitiv informasjon pr. epost)